Klinika Weterynaryjna Brynów

Nasza Klinika wyposażona jest w nowoczesną aparaturę laboratoryjną​

 • analizator biochemiczny (IDEXX Catalyst One)​
 • analizator biochemiczny (Reflovet Plus)​
 • analizator hematologiczny (ABC VET - Horiba)​
 • analizator moczu (Bayer)
 • refraktometr
 • mikroskop optyczny

Mimo, że jak wiadomo „leczymy pacjenta a nie wyniki jego badań”, badania laboratoryjne stanowią integralną część większości wizyt lekarsko- weterynaryjnych. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu większość badań wykonujemy na miejscu - w Klinice. Szybko uzyskane wyniki pozwalają na postawienie rzetelnej diagnozy, przedstawienie właścicielowi chorego zwierzęcia odpowiednich rokowań oraz podjęcie właściwego leczenia.

Współpracujemy również z weterynaryjnymi laboratoriami zewnętrznymi:​
 • IDEXX
 • Laboklin​
 • Śląskie Laboratoria Analityczne Vet​


 • Badanie morfologiczne z rozmazem manualnym
 • Badanie biochemiczne
  • profil wątrobowy  
  • profil nerkowy ​
  • profil trzustkowy 
  • profil przedanestezjologiczny
  • profil geriatryczny 
  • oznaczenia poziomu elektrolitów
  • badania hormonalne – hormony tarczycy
 • Badania w kierunku chorób odkleszczowych (wektorowych)​
  • babeszjoza
  • borelioza
  • anaplazmoza
  • erlichioza
  • dirofilarioza
 • Szybkie testy w kierunku chorób zakaźnych (FeLV/FIV, parwowiroza, leptospiroza, panleukopenia)​
 • Szybkie testy trzustkowe (SNAP cPL i SNAP fPL), nerkowe (SDMA)


 • Badanie fizykochemiczne
 • Badanie osadu
 • Badanie kamieni moczowych 
 • Badanie mikrobiologiczne
 • Stosunek białka do kreatyniny

Patrz „Informacje dla właścicieli”- jak prawidłowo pobrać mocz do badania  
 • Flotacja (wykrywanie jaj, oocyst, cyst pasożytów)
 • Dekantacja (wykrywanie przywr, członów tasiemców)
 • Preparaty bezpośrednie w kropli płynu fizjologicznego lub płynu Lugola (wykrywanie trofozoitów i cyst lamblii oraz rzęsistków)

Patrz „Informacje dla właścicieli”- jak prawidłowo pobrać kał do badania  
 • Badanie zeskrobin skóry w kierunku pasożytów zewnętrznych i dermatofitów
 • Badanie cytologiczne skóry i przewodów słuchowych
 • Trichogram – ocena mikroskopowa włosa
 • Badanie otoskopowe i wideoendoskopowe przewodów słuchowych
 • Badania mikrobiologiczne wymazów ze skóry i przewodów słuchowych
 • Testy alergiczne
 • Test z przylepcem 
 • Diaskopia 


 • Węzłów chłonnych oraz zmian wytwórczych skóry i narządów wewnętrznych (ocena cytologiczna i histopatologiczna pobranych bioptatów) ​
 • Badania mikrobiologiczne ​
 • Badanie cytologiczne, morfologiczne i fizykochemiczne płynów z jam ciała​